Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây gọi chung là các “Điều khoản sử dụng” quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Webzalo.net của chúng tôi.

Khi sử dụng Website của Webzalo.net, Bạn đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Bạn nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Webzalo.net có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Bạn vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Bạn đã chấp thuận các thay đổi đó.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng của WebZalo.net của chúng tôi. Xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng website Webzalo.net ngay lập tức.

2. Truy cập website Webzalo.net

Các dịch vụ và thông tin trên Web Zalo được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Vì vậy, bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào để truy cập vào website của chúng tôi.

Nếu chúng tôi phát hiện bạn có bất kỳ hành vi làm ảnh hưởng tới website của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Web Zalo có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với toàn bộ thông tin được chia sẻ đăng tải trên website Webzalo.net của chúng tôi. Sự sở hữu bao gồm, nhưng không giới hạn nội dung, giao diện đồ họa, thiết kế, bố trí và bố cục website. Do vậy, bạn không được sao chép, sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

Mọi thông tin chia sẻ, tái sử dụng các thông tin trên Web Zalo phải được chúng tôi chấp thuận và đồng ý bằng văn bản.

4. Hành vi bị nghiêm cấm

Web Zalo nghiêm cấm các hành vi sử dụng các thông tin và dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích vi phạm pháp luật. Mọi thông tin, dịch vụ trên website của chúng tôi chỉ cho phép bạn sử dụng với mục đích hợp phát theo quy định của pháp luật nước Việt Nam hiện hành.

5. Tiêu chuẩn nội dung

Chúng tôi đưa ra các tiêu chuẩn nội dung nhất định khi xuất bản các thông tin trên website của chúng tôi. Cũng như các thông tin do người dùng đóng góp hoặc để lại bình luận trên trang web. Do đó, chúng tôi có quyền kiểm soát nội dung và xuất bản các nội dung hợp pháp.

Đối với các đóng góp, hoặc các nội dung bình luận trên trang web của chúng tôi không tuân thủ tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi. Chúng tôi có quyền loại, xóa bỏ vĩnh viễn khỏi website của chúng tôi.

6. Điều chỉnh và sửa đổi

Web Zalo có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của bạn đối Website của chúng tôi bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước.

7. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Nếu có bất kỳ xảy ra tranh chấp hay khiếu nại nào từ người dùng/công ty/đối tác đối với Web Zalo trong quá trình sử dụng website của chúng tôi phải được giải quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website vào thời điểm giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp.

8. Từ chối các bảo đảm

Chúng tôi xin thông báo rằng mọi thao tác tải về đối với các tệp tin, dữ liệu trên website Webzalo.net của chúng tôi hoàn toàn không đảm bảo rằng hoàn toàn vô hại. Với các tệp tin, dữ liệu được chia sẻ trên website của chúng tôi được có sẵn trên các nguồn từ internet. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát được tính an toàn của dữ liệu rằng sẽ không có virus hoặc các mã phá hoại khác. Tuy nhiên chúng tôi luôn cố gắng và nỗ lực để chia sẻ các tệp tin và dữ liệu từ các nguồn uy tín nhất dành cho các bạn.

Moi việc tải về (download) dữ liệu, tệp tin từ website chúng tôi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra bảo mật dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

9. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Web Zalo sẽ không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào khi sử dụng các dịch vụ của Web Zalo chúng tôi gây ra đối với bạn. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo.